Zespół projektu vWBL regularnie spotykał się online

During a meeting

Pomimo pandemii, z którą mamy do czynienia od marca 2020 r., partnerzy spotykają się online aby realizować projekt. Spotkanie inaugarycjne, które miało zostać zorganizowane w Neapolu, odbyło się online, tak samo jak drugie międzynarodowe spotkanie projektowe planowane w Estonii.

Odbyły się również kolejne dwa spotkania monitorujące mające na celu omówienie postępów prac w projekcie oraz terminów realizacji poszczególnych działań.