Πιλοτική εκπαίδευση των προϊόντων του έργου vWBL

vWBL piloting

 

Tο έργο vWBL παρέδωσε με επιτυχία πιλοτική εκπαίδευση για δασκάλους και εκπαιδευτές ΕΕΚ στη Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία.

Το έργο επέτρεψε τη παροχή κατάρτισης σε περίπου 150 εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές και μαθητές ΕΕΚ.