Δραστηριότητες

Η κατεπείγουσα κατάσταση στην οποία βρέθηκε ξαφνικά στο σύνολο της η Ευρώπη λόγω της πανδημίας, επηρέασε και την εκπαίδευση. Η εν λόγω κατάσταση οδήγησε στην επιλογή των γρήγορων κι άμεσων λύσεων, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν συνδυαστικά την εκπαίδευση και τεχνολογία, με παραδείγματα να αποτελούν οι εξής εκπαιδευτικές μορφές: Δωρεάν Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι/Υλικό, Εκπαιδευτική άδεια χαμηλού κόστους (Under low cost educational license).

Ωστόσο, αυτές οι λύσεις, δεν μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την άμεση κάλυψη της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο σε ορισμένες από τις χώρες του έργου, όπου η ανεπαρκής σύνδεση κατέστησε δύσκολο για ορισμένους σπουδαστές να συμμετάσχουν στο e-learning.

Το έργο vWBL ασχολείται με την κάλυψη αυτών των κενών, παραχωρώντας μια ολοκληρωμένη, καινοτόμα και ειδική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με ΕΕΚ (VET) θέματα, σχετικά με την εικονική μάθηση με βάση την εργασία (vWBL). Μέσα από το έργο, προτείνεται η ειδική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς που εξειδικεύονται στα ΕΕΚ στην εικονική εκμάθηση βάσει εργασίας, ιδίως στον τομέα των ικανοτήτων και στο να γνωρίζουν/αναγνωρίζουν τα πιθανά αποτελέσματα του της εικονικής μάθηση με βάση την εργασία και να δημιουργήσουν δικές τους εικονικές προσομοιώσεις.

Επιπλέον, η εκπαίδευση του vWBL δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του ψηφιακού χάσματος, συμπεριλαμβανομένου και την κατάρτιση όλων των απαραίτητων μέτρων στήριξης για την ενημέρωση των ΕΕΚ εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας του vWBL, το οποίο θα είναι πρακτικό και βοηθητικό και προς τους μαθητές που έχουν κακή ψηφιακή σύνδεση ή συσκευή.

Κατ 'αυτόν τον τρόπο, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση της ένταξης και στην πρόληψη του κινδύνου που οι σπουδαστές είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν, και να τους φέρουν σε μειονεκτική θέση ή να τους αποκλείσουν από τη μάθηση.