Η κοινοπραξία του έργου vWBL

EPRALIMA Escola profissional do Alto Lima - Cooperativa de interesse publico e responsabilidade limitada

Ο Οργανισμός Epralima, βρίσκεται στη μικρή γραφική πόλη Arcos de Valdevez της Πορτογαλίας, σε τοποθεσία μεταξύ των πόλεων του Πόρτο και του Βίγκο (Ισπανία) και κοντά στις παράκτιες πόλεις του Ατλαντικού Ωκεανού.
O Epralima αποτελεί ένα συνεταιριστικό οργανισμό, που απαρτίζεται από ιδρύματα που καταπιάνονται με κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και τοπικά επίπεδα, των δήμων Arcos de Valdevez και Ponte da Barca, της Northwestern Agricultural Mutual Credit Bank, της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ένωσης Arcos de Valdevez και Ponte da Barca, της Ακαδημίας Τεχνών του Artelima_Alto Lima και η Ομάδα Μελετών Arcuense Heritage.
Ο πορτογαλικός οργανισμός, έχει βασίσει την αναπτυξιακή του στρατηγική στην προετοιμασία τόσο νέων και όσο ενηλίκων ατόμων, για την άσκηση επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται η επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι, έχει διαχρονικά αναπτύξει μηχανισμούς που δημιουργούν στενότερους δεσμούς μεταξύ των σχολείων και των οικονομικών ιδρυμάτων, καθώς και των διαφόρων επαγγελματικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων στην κοινωνία.
Έτσι, καταφέρνουν να προάγουν ένα ολοκληρωμένο και εξιδεικευμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης, το οποίο ανταποκρίνεται στις ολοκληρωμένες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Kuressaare Ametikool (KRTC) είναι ένα περιφερειακό κέντρο κατάρτισης επαγγελματικής εκπαίδευσης με 147 μέλη του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων 86 εκπαιδευτικών), το οποίο εδρεύει στην Εσθονία. Το KRTC παρέχει αρχική και επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση (EQF Level 3-5), καθώς επίσης και επανεκπαίδευση σε 15 διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, το μεγαλύτερο μεταξύ αυτά είναι ο τουρισμός, η τροφοδοσία και ο σχεδιασμός. Υπάρχουν περίπου 800 τακτικοί μαθητές σε ανώτερο και μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, αλλά και περίπου 1000 ενήλικες φοιτητές/εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια ενός έτους, σε διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης ενηλίκων. Παρέχει επίσης, μαθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το KRTC διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις αλλά και το αρμόδιο γραφείο εργασίας. Ένα από τα καθήκοντα του KRTC είναι να διδάσκει τους εκπαιδευτές σε επιχειρήσεις, και να αξιολογεί και πιστοποιεί τις διάφορες εταιρείες πριν από τις τοποθετήσεις για εργασίας των μαθητών. Ο οργανισμός KRTC εφαρμόζει αρχές διαχείρισης ποιότητας και έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμούς Βραβείων Ποιότητας για ιδρύματα ΕΕΚ στην Εσθονία. Από το 2011 το ίδρυμα KRTC συμμετέχει στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας των εσθονικών ιδρυμάτων ΕΕΚ, όλα τα προγράμματα σπουδών (επαγγελματικοί τομείς) είναι διαπιστευμένες. Η KRTC είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σχολείων (http://www.aeht.lu/). www.ametikool.ee

Η JANUS s.r.l. αποτελεί μια ιταλική ιδιωτική εταιρεία, που δημιουργεί και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον πολιτιστικό τομέα, στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση καθώς και στα διάφορα επιχειρηματικά πεδία. Ο οργανισμός JANUS διασφαλίζει τη συμβατότητα των εξόδων του με οποιοδήποτε είδος δικτύου (Internet, intranet ή / και extranet). Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία περιλαμβάνουν επίσης, γραφιστική και παραγωγή ψηφιακών/πολυμέσων. Όλες οι υπηρεσίες JANUS υποστηρίζονται με βοήθεια, τεχνικά εγχειρίδια και εκπαίδευση. Μεταξύ των επιτυχημένων παραγωγών του JANUS, υπάρχουν τα "AmaMusei" και "Amacittà", που αποτελούνται από ενσωματωμένη πλατφόρμα και εφαρμογές που βασίζονται στο BAC - Beacon Access Control. Και τα δύο προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως από μεγάλο αριθμό μουσείων και δήμων στην Ιταλία.

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II ήταν το πρώτο δημόσια χρηματοδοτούμενο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, το οποίο ιδρύθηκε το 1224 μέσω ενός αυτοκρατορικού χάρτη του Frederick II Hohenstaufen, βασιλιά της Σικελίας και του ιερού ρωμαϊκού αυτοκράτορα. Σήμερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα σε ουσιαστικά όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους, οδηγώντας σε 155 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι ερευνητικές εγκαταστάσεις παρέχουν υποστήριξη σε όλα αυτά τα μαθήματα. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την πνευματική ανάπτυξη καθώς και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η τρέχουσα εγγραφή φοιτητών πλησιάζει 90.000 και το ακαδημαϊκό προσωπικό, αυτή τη στιγμή, είναι 3.121.
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών είναι ένα από τα νέα 26 Τμήματα του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II. Η διδακτική και η έρευνα εμπνέονται από μια διεπιστημονική προσέγγιση κατάλληλη για την επίτευξη ευρύτερης κατανόησης των κοινωνικών ζητημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Τα προγράμματα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης είναι λειτουργικά, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνης, η οποία που ταιριάζει πλήρως με την εξέλιξη του κοινωνικοοικονομικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας τους φοιτητές με τις κατάλληλες ευκαιρίες απασχόλησης.

INTERNATIONAL PLATFORM FOR CITIZEN PARTICIPATION
Το IPCP είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που εργάζεται ενεργά για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διασυνοριακής κινητικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της τοπικής δημοκρατίας. Ιδρύθηκε το 2002, σήμερα το IPCP αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα που συνδέει τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, με 3.000 μέλη - εκ των οποίων 54 είναι οργανώσεις, που προέρχονται από 20 και πλέον χώρες (μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθες: Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) μοιράζονται ενδιαφέροντα στη θεωρία, τις μεθόδους και την πρακτική του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διασυνοριακής κινητικότητας.
Οι κύριοι στόχοι του IPCP είναι οι εξής:

  • Να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν οι κύριες αξίες της κοινωνίας των πολιτών μέσω του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης ·
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης / αξιοποίησης του βουλγαρικού πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκπαίδευσης, στη Βουλγαρία και στις άλλες χώρες ·
  • Να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της προώθησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και συνεργασίας ·
  • Να βοηθήσει την κοινωνική ένταξη και τον προσωπικό προσανατολισμό των νέων και των ατόμων σε ευάλωτη κοινωνική κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης.

O Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting συστάθηκε περί τα τέλη του 2009.
Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την επιτυχή εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.
Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενη και πρώην κρατούμενη και άλλοι.
Με βάση την προαναφερόμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και δυνατότητες, καθώς και μέσω του οργανωμένο δικτύου και συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προσπάθειές όσο αφορά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης πρότασης και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του έργου.
Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015.

Ο Πολωνικός Οργανισμός OIC, από το 1991 κι έπειτα εργάζεται για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, κι ανήκει στην κορυφαία ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Λούμπλιν. «Ευκαιρία, Καινοτομία, Δημιουργικότητα», είναι οι τρεις αρχές που ωθούν τον οργανισμό να προοδεύσει.
Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC Poland είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών, τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την παροχή μέτρων υποστήριξης για νεοσύστατες εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και μέσα από άλλες υπηρεσίες απευθύνεται σε διαφόρους κατοίκους της περιοχής. Ο OIC υλοποίησε πολλά έργα συγχρηματοδοτούμενα στο πλαίσιο του προγράμματος LLP που εστιάζουν σε εγκάρσιες ικανότητες, που απευθύνονται σε εταιρείες, διευθυντές, νεοσύστατες επιχειρήσεις και πιθανούς επιχειρηματίες. Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 250 διαφορετικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφορετικού προγράμματος όπως το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το ERASMUS +, το COSME, το πρόγραμμα γειτονίας Πολωνία-Λευκορωσία-Ουκρανία, το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, το Interreg, το LLP.
O OIC Poland Foundation είναι πιστοποιημένο ISO σε υπηρεσίες κατάρτισης, παροχής συμβουλών, χρηματοοικονομικών και πληροφοριών.