Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων για τους σκοπούς του έργου

vWBL KoM

Το vWBL ξεκίνησε επισήμως την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14.01.2021. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τις παρουσιάσεις των εταίρων σχετικά με τις υπευθυνότητες του κάθε εταίρου  για κάθε δραστηριότητα και κάθε αποτέλεσμα του έργου. Η συνάντηση αλλά και οι παρουσιάσεις, θα συμπεριλάβουν, λεπτομερείς συζητήσεις των συνεταίρων, ειδικότερα όσον αφορά τα αντίμετρα που επιβάλλεται να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος του έργου στην τρέχουσα πανδημική κατάσταση στις εμπλεκόμενες χώρες.