Spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) partnerów projektu

vWBL KoM

Projekt vWBL rozpoczął się 1 września 2020 r. Spotkanie inauguracyjne partnerów projektu odbyło się online 14 stycznia 2021r.

Podczas spotkania omówione zostały szczegółowe obowiązki partnerów w zakresie działań i rezultatów projektu, a także kwestie dotyczące środków zaradczych, które należy zastosować, aby zapewnić realizację projektu w krajach partnerskich w dobie pandemii.