Τελεταία συνάντηση έργου στο Arcos de Valdevez

vWBL team

 

Ο συντονιστής του έργου EPRALIMA διοργάνωσε τη τελευταία συνάντηση του έργου στα κεντρικά γραφεία του σχολείου στο Arcos de Valdevez στη Πορτογαλία.
Η τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Νοεμβρίου 2022, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων αυτοπροσώπως και έτσι μπόρεσαν να συζητήσουν τα τελικά αποτελέσματα του έργου και τις επακόλουθες πρωτοβουλίες και ενέργειες.