Последна среща по проекта от координатора EPRALIMA в Аркос де Валдевес

vWBL team

 

 

Координаторът EPRALIMA организира последната среща по проекта от централата на своето училище в Аркос де Валдевез (Португалия).
Последната среща по проекта се проведе на 7-8 ноември 2022 г. с личното участие на всички партньори, които можеха да обсъдят крайните резултати от проекта и последващите инициативи, които трябва да бъдат предприети