Τελικό διεθνές συνέδριο

vWBL final international conference

 

Ο συντονιστής του έργου EPRALIMA διοργάνωσε τη τελευταία συνάντηση του έργου στα κεντρικά γραφεία του σχολείου στο Arcos de Valdevez (Πορτογαλία). Το τελικό διεθνές συνέδριο, που διοργάνωσε η EPRALIMA το Νοέμβριο, έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν όλα τα ολοκληρωμένα και επικυρωμένα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό ενεδιαφερομένων και να συλλεχθούν όλες οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων και οι προτάσεις για περεταίρω χρήσεις των αποτελεσμάτων του έργου.

Το κοινό ενθαρρύνθηκε να συνεχίσει να συμμετέχει με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Επίσκεψη του ιστοτόπου για υλικό, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για εικονική εργασία, ιδιαίτερα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να γνωρίζουν τη πιθανή αποτελεσματικότητα της εικονικής εργασίας και να δημιουργήσουν δικές τους προσομοιώσεις. 
  • Αλληλεπίδραση με τη σελίδα του έργου στο Facebook και το λογαριασμό Tweeter
  • Προώθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με άλλους δασκάλους/ εκπαιδευτές ΕΕΚ