Rahvusvaheline Lõppkonverents

vWBL final international conference

 

28.11.2022 koordinaatori EPRALIMA poolt Arcos de Valdevezis (Portugal) asuva kooli auditooriumi ruumis korraldatud viimane rahvusvaheline konverents andis võimaluse tutvustada kõiki lõpetatud ja kinnitatud projekti tulemusi laiale sidusrühmade ringile.

Üritus andis meile ka võimaluse koguda kõigi osalejate hinnanguid ja ettepanekuid vWBL-i tulemuste edasiseks kasutamiseks.