Õppimine

vWBL konkreetsed tulemused – kutseõpetajate ja -koolitajate juhend ning virtuaalse tööpõhise õppe piloteerimine on kavandatud toetama kutseharidust järgmiselt

(1) parem teadlikkus virtuaalse tööpõhise õppe metoodikatest.

(2) Uuenduslikud ja õppijakesksed pedagoogilised lähenemisviisid, mis parandavad virtuaalse tööpõhise õppe digitaalset integreerimist digiõppesse ja õpetamisse.

(3) Avatud õppevarale juurdepääsu edendamine  ja nende kaudu tööpõhise kutseõppe võimaldamine.