Tegevused

Kiireloomuline olukord, millesse Euroopa haridus sattus pandeemia tõttu, tõi kaasa vajaduse vabavaraliste või odavate hariduslitsentsidega tehnoloogiste vahendite kättesaadavuse järele. Kuid nende lahenduste kättesaadavus ja positiivne mõju ei suutnud hõlmata lairiba-internetiühenduse kohest katvust kõikjal, mõnes projektis osalevas riigis ilmnes digitaalne lõhe ning halb ühendus raskendas mõnedel õpilastel e-õppes osalemist.

vWBL  tegeleb nende lünkade täitmisega põhjaliku ja uuendusliku koolitusega kutseõpetajatele virtuaalse tööpõhise õppe (virtuaalne WBL) alal.

Projekti raames pakutakse kutseõpetajatele  ja -koolitajatele välja koolitus virtuaalse WBL alal, eelkõige kutseõpetajate ja koolitajate pädevuse valdkonnas, et olla teadlik virtuaalse vWBL võimalikust tõhususest (virtuaalne tööpõhine õpe) ja luua oma mõjusad WBL-i simulatsioonid. Lisaks pöörab vWBL koolitus erilist tähelepanu digitaalse lõhe probleemile, sealhulgas vajalikule toetusele, et teavitada kutseõpetajaid ja koolitajaid vWBL loomise küsimusest, mida saavad kasutada ka kehva digitaalse ühenduse või seadmega õpilased. Sel viisil aitab projekt suurendada kaasatust ja vältida ohtu, et õppijate kategooriad oleksid ebasoodsamas olukorras või jäetakse õppimisest kõrvale.