Partnerzy projektu vWBL

EPRALIMA Escola profissional do Alto Lima - Cooperativa de interesse publico e responsabilidade limitada

Epralima znajduje się w małym malowniczym miasteczku Arcos de Valdevez w Portugalii, położonym między miastami Porto i Vigo (Hiszpania), w pobliżu nadmorskich miast nad Oceanem Atlantyckim. Epralima jest organizacją spółdzielczą, w skład której wchodzą instytucje głęboko zakorzenione na poziomie społecznym, gospodarczym, kulturowym i lokalnym, a mianowicie gminy Arcos de Valdevez i Ponte da Barca, Northwestern Agricultural Mutual Credit Bank, Commercial and Industrial Association of Arcos de Valdevez and Ponte da Barca, Artelima_Alto Lima's Academy of Arts i Arcuense Heritage Study Group.
Epralima oparła swoją strategię rozwoju na przygotowaniu młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodów wymagających posiadania określonych kwalifikacji, poprzez wypracowanie mechanizmów, które tworzą bliższe więzi między szkołą a instytucjami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i kulturowymi w ramach zintegrowanego projektu szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości, który spełnia zintegrowane potrzeby rozwojowe kraju, szczególnie na poziomie regionalnym i lokalnym.

Kuressaare Ametikool (KRTC) jest regionalnym centrum szkoleniowym kształcenia zawodowego, zatrudniającym 147 pracowników (w tym 86 nauczycieli). KRTC zapewnia wstępne i uzupełniające szkolenia zawodowe (poziom 3-5 EQF), a także przekwalifikowanie w 15 różnych obszarach zawodowych, z których największy to turystyka, gastronomia i design. Na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym uczy się około 800 uczniów, a także około 1000 dorosłych uczniów w ciągu roku na różnych kursach dla osób dorosłych. Prowadzimy również kursy dla osób ze specjalnymi potrzebami. KRTC posiada bogate doświadczenie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i urzędami rynku pracy. Jednym z zadań KRTC jest szkolenie opiekunów w przedsiębiorstwach oraz ocena i akredytacja firm przed ustaleniami dotyczącymi praktyk studentów. KRTC wdraża zasady zarządzania jakością i brał udział w konkursach Quality Award dla instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego w Estonii. Od 2011 roku KRTC jest zaangażowane w program zapewniania jakości estońskich instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, wszystkie nasze grupy programowe (obszary zawodowe) są akredytowane. KRTC jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych (http://www.aeht.lu/).

JANUS to włoska firma prywatna, która tworzy i rozwija innowacyjne oprogramowanie dla podmiotów publicznych i prywatnych dla celów kulturowych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz biznesowych. JANUS zapewnia kompatybilność swoich produktów z każdym rodzajem sieci (Internet, intranet i/lub ekstranet). Usługi świadczone przez firmę obejmują również projektowanie graficzne oraz produkcję cyfrową / multimedialną. Wszystkie usługi JANUS są uzupełniane poprzez zapewnianie wsparcia, instrukcji technicznych i szkoleń. Wśród cieszących się powodzeniem produktów JANUSA znajdują się „AmaMusei” i „Amacittà”, składające się ze zintegrowanej platformy i aplikacji opartych na BAC - Beacon Access Control. Oba produkty są szeroko stosowane przez wiele muzeów i gmin we Włoszech.

The University of Naples Federico II w Neapolu był pierwszym uniwersytetem finansowanym ze środków publicznych w Europie, założonym w 1224 r. na mocy Imperial Charter Fryderyka II Hohenstaufena, króla Sycylii i Świętego Cesarza Rzymskiego. Obecnie uniwersytet oferuje kursy we wszystkich dyscyplinach akademickich oraz umożliwia uzyskanie 155 różnych stopni naukowych. Ośrodki badawcze zapewniają wsparcie dla wszystkich tych kursów. Studenci mają możliwość dążenia do rozwoju intelektualnego, a także zdobywania umiejętności zawodowych. Obecna liczba studentów wynosi blisko 90 000, a liczba pracowników akademickich to 3121.
Wydział Nauk Politycznych jest jednym z nowych 26 wydziałów Federico II University w Neapolu. Dydaktyka i badania są inspirowane multidyscyplinarnym podejściem, które pozwala na szersze zrozumienie zagadnień społecznych w celu sprostania współczesnym wyzwaniom. Aktualnie prowadzone kursy na Wydziale Nauk Politycznych są funkcjonalne dla uzyskania wiedzy specjalistycznej w pełni dopasowanej do ewolucji systemu społeczno-gospodarczego i rynku pracy, zwiększając możliwości zatrudnienia pracowników o określonych kwalifikacjach.

INTERNATIONAL PLATFORM FOR CITIZEN PARTICIPATION IPCP jest międzynarodową organizacją pozarządową działającą aktywnie na rzecz wspierania dialogu międzykulturowego i transgranicznej mobilności, praw człowieka i demokracji lokalnej. Założona w 2002 roku, dziś IPCP jest ważną platformą łączącą władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie, zrzesza 3000 członków - z czego 54 to organizacje z ponad 20 krajów (wśród których są CZ, DN, ES, FR, GR, LT, PL , RO, TR, UK) dzielące zainteresowania teorią, metodami i praktyką dialogu międzykulturowego i mobilności transgranicznej.
Głównymi celami IPCP są:

  • rozwijanie i wspieranie głównych wartości społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę, edukację i naukę;
  • wspieranie rozwoju / waloryzacji bułgarskiej kultury, dziedzictwa kulturowego i edukacji w Bułgarii i innych krajach;
  • poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie nowych możliwości biznesowych i współpracy;
  • wsparcie integracji społecznej i orientacji osobistej młodzieży i osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej w dziedzinie edukacji.

Eurosuccess Consulting (EUROSC) to organizacja konsultingowo-szkoleniowa działająca w zakresie zarządzania projektami, szkoleń i usług konsultingowych. Poprzez dynamiczny zespół młodych naukowców EUROSC zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji w zakresie możliwości uczenia się przez całe życie na Cyprze i za granicą. Obecnie EUROSUCCESS oferuje różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego na Cyprze, aktywnie uczestniczy również w międzynarodowych projektach dzięki dobrze ugruntowanej sieci partnerów za granicą oraz bogatych doświadczeniach swojego założyciela. EUROSC dąży do ciągłego doskonalenia oferowanych usług, a także rozwoju swojego zespołu, co zapewnia możliwość poszerzania wiedzy naukowej. EUROSC jest członkiem: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) oraz Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI). Ponadto EUROSC jest akredytowanym centrum kształcenia i szkolenia zawodowego przy Human Resource Development Authority of Cyprus, ważnym organie publicznym działającym w zakresie szkoleń i edukacji.

Fundacja OIC Poland, działa od 1991 roku na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w południowo-wschodniej Polsce, należy do czołowej grupy organizacji szkoleniowych na Lubelszczyźnie. „Szansa, Innowacja, Kreatywność” to trzy zasady, którymi kieruje się organizacja.
Głównym celem Fundacji OIC Poland jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację programów edukacyjno-doradczych, stworzenie możliwości biznesowych, rozwijanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz udzielanie wsparcia dla nowo powstałych firm i start-upów, a także zapewnianie innych usług adresowanych do mieszkańców regionu. Fundacja OIC Poland zainicjowała i zrealizowała wiele projektów, skoncentrowanych na kompetencjach przekrojowych, skierowanych do firm, menedżerów, start-upów i potencjalnych przedsiębiorców. Fundacja zrealizowała ponad 250 różnych projektów współfinansowanych przez UE w ramach różnych programów, takich jak EFS, EFRR, ERASMUS +, COSME, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, 6. Program Ramowy, Interreg, LLP. Fundacja OIC Polska posiada certyfikat ISO w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych i informacyjnych.