Cele

Rezultaty projektu vWBL: Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym nauczaniu w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w środowisku pracy (vWBL) oraz działania pilotażowe w trybie online wspierają osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym poprzez:

(1) Zwiększanie świadomości w zakresie nauczania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w środowisku pracy (vWBL)

(2) Innowacyjne i zorientowane na ucznia podejścia pedagogiczne zwiększające cyfrową integrację w celu osiągnięcia skutecznego nauczania na odległość

(3) Promowanie korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE), w celu umożliwienia nauczycielom dostępu online do zdigitalizowanych treści