Struktura vWBL

vWBL framework
Struktura vWBL (ang. virtual work-based learning) powstała w wyniku szerokich konsultacji z nauczycielami VET oraz z ekspertami z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski po to, by zdefiniować metodykę projektu.

Projekt kursu vWBL dla kształcenia i szkolenia zawodowego

Course design
Kurs vWBL został zaprojektowany, by wspierać nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w podnoszeniu umiejętności w realizacji procesu uczenia się w miejscu pracy, w tym głównych elementów i czynników wspomagających strukturę vWBL.

vWBL Aktualności

  • Kurs vWBL został zaprojektowany, by wspierać nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w podnoszeniu umiejętności w realizacji procesu uczenia się w miejscu pracy, w tym głównych elementów i czynników wspomagających strukturę vWBL.
  • Struktura vWBL (ang. virtual work-based learning) powstała w wyniku szerokich konsultacji z nauczycielami VET oraz z ekspertami z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski po to, by zdefiniować metodykę projektu.
  • Od marca 2020 r., partnerzy spotykają się online aby realizować projekt.
  • Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL przedstawia założenia, standardy i zalecenia korzystania ze zdalnego uczenia się w miejscu pracy. Oparte są one na konsultacjach z doświadczonymi ekspertami kształcenia zawodowego w krajach partnerskich: Portugalii, Estonii, Włoszech, Bułgarii, Cyprze oraz Polsce. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, portugalskim, estońskim, włoskim, greckim i polskim.
  • Projekt vWBL rozpoczął się 1 września 2020 r. Spotkanie inauguracyjne partnerów projektu odbyło się online 14 stycznia 2021r.
  • W ramach projektu vWBL opracowana została strategia brandingowa. Strona internetowa jest głównym narzędziem marketingowym projektu.
  • Spotkanie zapoznawcze partnerów projektu odbyło się online 12 listopada 2020 r.

Branding vWBL

Logo zostało opracowane na wzór precyzyjnego oraz złożonego artefaktu, wewnątrz którego mniejszy element musi być dobrze dopasowany do większego.
Tożsamość wizualna vWBL
Dostępne formaty logo

Use our logo

Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL

vWBL Guide
Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL przedstawia założenia, standardy i zalecenia korzystania ze zdalnego uczenia się w miejscu pracy. Oparte są one na konsultacjach z doświadczonymi ekspertami kształcenia zawodowego w krajach partnerskich: Portugalii, Estonii, Włoszech, Bułgarii, Cyprze oraz Polsce. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, portugalskim, estońskim, włoskim, greckim i polskim.