Kurs "Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym"

The course Virtual WBL for VET teachers

Kurs "Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym" jest dostępny online w języku angielskim, portugalskim, estońskim, włoskim, bułgarskim, greckim i polskim. Kurs jest darmowy.

Podręcznik dla nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego

vWBL Handbook

Podręcznik dla nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego dotyczący jak najlepszego wykorzystania kompetencji zdobytych w trakcie kursu „Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym”.

Struktura vWBL

vWBL framework
Struktura vWBL (ang. virtual work-based learning) powstała w wyniku szerokich konsultacji z nauczycielami VET oraz z ekspertami z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski po to, by zdefiniować metodykę projektu.

Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL

vWBL Guide
Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL przedstawia założenia, standardy i zalecenia korzystania ze zdalnego uczenia się w miejscu pracy. Oparte są one na konsultacjach z doświadczonymi ekspertami kształcenia zawodowego w krajach partnerskich: Portugalii, Estonii, Włoszech, Bułgarii, Cyprze oraz Polsce. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, portugalskim, estońskim, włoskim, greckim i polskim.

vWBL Aktualności

Dane z ankiety vWBL

vWBL Open Data

Pod koniec realizacji projektu zespół vWBL udostępnia dane z ankiety przeprowadzonej w 2021 roku wśród ekspertów, nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dobre praktyk z krajów partnerskich są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Rezultaty projektu są dostępne za darmo i mogą być wykorzystywane przez grupę docelową.

Międzynarodowa konferencja

vWBL final conference

Koordynator projektu – EPRALIMA – zorganizował ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w siedzibie szkoły w Arcos de Valdevez (Portugalia). Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w listopadzie przez EPRALIMĘ zaprezentowano wszystkie rezultaty projektu dla szerokiego grona odbiorców i grupy docelowej w celu zebrania opinii i sugestii od uczestników na temat dalszego wykorzystywania rezultatów projektu vWBL.

Promocja projektu vWBL

vWBL promotion

Projekt vWBL jest promowany przez różne media. Aby dotrzeć do beneficjentów i specjalistów we wszystkich krajach partnerskich wykorzystano zarówno media tradycyjne jak i cyfrowe. Dzięki temu 11.000 osób usłyszało o projekcie vWBL.

Pilotaż produktów projektu vWBL

Piloting

Współpraca zespołu z sześciu krajów europejskich zaowocowała przeprowadzeniem pilotażu wśród nauczycieli i trenerów VET w Portugalii, w Estonii, we Włoszech, w Bułgarii, na Cyprze i w Polsce. 

Ewaluacja rezultatów

/en/news/evaluation-results

Dzięki wykorzystaniu Podręcznika dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, powstały kurs dostępny w językach partnerów projektu został przetestowany we wszystkich krajach partnerskich. Rezultaty projektu zostały ocenione przez nauczycieli, trenerów i uczniów VET. Eksperci przekazali pozytywną informację zwrotną, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę wykorzystania opracowanego szkolenia w przyszłości.

Branding vWBL

Logo zostało opracowane na wzór precyzyjnego oraz złożonego artefaktu, wewnątrz którego mniejszy element musi być dobrze dopasowany do większego.
Tożsamość wizualna vWBL
Dostępne formaty logo

Use our logo