Дейности

Извънредната обстановка, при която образованието в цяла Европа внезапно бе повлияно от пандемията, доведе до нуждата от незабавно прилагане на достъпни мерки, особено по отношение на технологиите, които предоставят както безплатни отворени образователни ресурси, така и тези с нисък разход за образователен лиценз. Тези решения обаче не могат да бъдат приложими винаги и навсякъде по ред причини, включително лоша интернет връзка в някои от страните партньори по този проект. Това до голяма степен затруднява пълноценното участие на някои от учениците в онлайн обучението.

vWBL се обръща към запълването на тези пропуски с изчерпателен, иновативен и специфичен тренинг за учители, които предлагат виртуално обучение в системата на ПОО.

Проектът vWBL предлага тренинг за учители в ПОО, запознавайки ги с потенциалните ползи от прилагането на виртуално професионално обучение и ги насърчава в разработването на лични симулации за прилагане в услочията на онлайн професионално обучение.
В допълнение , обучението vWBL обръща специално внимание на въпроса за цифровото разделение и подпомага учителите с насоки за създаване на съдържание за онлайн професионално обучение , което ще бъде достъпно и от ученици с лоша цифрова връзка или устройство.

По този начин проектът допринася за предотвратяване на риска от изключване на определени категории учащи в неравностойно положение от образователния процес и тяхното приобщаване.