vWBL Новини

vWBL брандиране

Логото е замислено като прецизен и сложен артефакт, в който малък обект "v" трябва перфектно да се побере в друг - "WBL", който представлява по-сложния и всеобхватен контекст на артефактите.
vWBL визуална идентичност
Налични формати на логото

Use our logo