Рамка на проект vWBL

vWBL framework
В началото на дейностите по проект vWBL, екипът кипът по проекта  проведе разширено проучване между учители,  обучители и експерти в  ПОО, с цел идентифициране на новите нужди и проблемите пред ПОО и обучението онлайн в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проучването предоставиха информация и дадоха насока за определяне следните ключови компоненти и фактори.

vWBL курс за преподаватели

Course design
Курсът vWBL е предназначен да осигури подкрепа за повишаване на уменията на преподавателите в ПОО относно използването на виртуално обучение н работното място, включително всички компоненти на платформата на проекта. (vWBL)

vWBL Новини

  • Курсът vWBL е предназначен да осигури подкрепа за повишаване на уменията на преподавателите в ПОО относно използването на виртуално обучение н работното място, включително всички компоненти на платформата на проекта.
  • В началото на дейностите по проект vWBL, екипът кипът по проекта  проведе разширено проучване между учители,  обучители и експерти в  ПОО, с цел идентифициране на новите нужди и проблемите пред ПОО и обучението онлайн в Португалия,  Естония, Италия, България, Кипър и Полша.
  • Ръководството за учители в ПОО за виртуално обучение представя изводи, стандарти, критерии и аспекти на дистанционното обучение, които целят да подпомогнат учителите / обучителите в ПОО при планирането на виртуално обучение на работното място и използването му за. Ръководството е достъпно на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.
  • От март 2020 г. партньорите се срещат онлайн за изпълнение на дейностите по проекта.
  • Проектът vWBL разработи своя стратегия за брандиране, която се разпространява изключително от този сайт
  • Началната среща на партньорите по проекта се проведе онлайн на 14/01/2021.
  • На 12 ноември 2020 г. се проведе предварителна онлайн среща на партньорите по проекта.

vWBL брандиране

Логото е замислено като прецизен и сложен артефакт, в който малък обект "v" трябва перфектно да се побере в друг - "WBL", който представлява по-сложния и всеобхватен контекст на артефактите.
vWBL визуална идентичност
Налични формати на логото

Use our logo

Наръчник по дистанционно обучение за учители в ПОО

vWBL Guide
Ръководството за учители в ПОО за виртуално обучение представя изводи, стандарти, критерии и аспекти на дистанционното обучение, които целят да подпомогнат учителите / обучителите в ПОО при планирането на виртуално обучение на работното място и използването му за. Ръководството достъпно на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.