Първа онлайн среща между партньорите по проекта

vWBL KoM

Проектът VWBL стартира на 1 септември 2020 г.

Началната среща на партньорите по проекта се проведе онлайн на 14/01/2021. Дневният ред на срещата включваше презентациите на партньорите, отговорни за всяка проектна дейност и резултати,  подробни дискусии на участниците, особено относно мерките, които да се приложат на практика, за да се осигури напредъка на проекта в настоящата пандемична ситуация.