Обучение

Специалното ръководство за учители в ПОО за онлайн професионално обучение и онлайн пилотни дейности пилоти са проектирани както следва.

(1) Методологии за повишаване на осведомеността относно виртуалното обучение в ПОО

(2) Иновативни и ориентирани към ученика педагогически подходи, засилващи цифровата интеграция на професионалното обучение в дигиталното обучение и преподаване

(3) Насърчаване на достъпа до и чрез отворени образователни ресурси , за да могат учителите в ПОО да осъществяват онлайн професионално обучение.