Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Evaluation

 

Η υλοποίηση του προγράμματος ήταν εξαιρετικά επιτυχής.

Με την υποστήριξη του Οδηγού vWBL για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, το πολυγλωσσικό διαδικτυακό μάθημα vWBL που δημιουργήθηκε εφαρμόστηκε πιλοτικά σε όλες τις χώρες του έργου Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία. Τα αποτελέσματα του έργου αξιολογήθηκαν από εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες ΕΕΚ, καθώς και από μαθητές ΕΕΚ.

Οι ερωτηθέντες παρείχαν πολύ θετικά σχόλια, ιδίως όσον αφορά τη μελλοντική χρήση της προτεινόμενης κατάρτισης.

Ορισμένα από τα σχόλια που ελήφθησαν είναι τα εξής: "Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική:
"Πολύ λεπτομερές πρόγραμμα, προσφέρει αρκετές γνώσεις και κίνητρα για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα στο μέλλον"<
"Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ χρήσιμο. Καλά δομημένο και η διάρκεια ήταν ακριβώς αρκετή"
"Το πρόγραμμα κάλυψε τις ανάγκες μου και είναι ωφέλιμο για οποιονδήποτε, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου COVID-19"
"Φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα και ενδιαφέρον υλικό και πληροφορίες"