Tulemuste hindamine

Evaluation

 

Projekti tulemusi on hinnanud kutsehariduse ja -koolituse õpetajad ja eksperdid ning kutseõppurid projektiriikides Portugalis, Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel ja Poolas.

Vastajad andsid väga positiivset tagasisidet, eriti kavandatud koolituste edaspidise kasutamise kohta.

Mõned saadud kommentaarid on järgmised:
" Väga detailne programm pakub piisavalt teadmisi ja motivatsiooni tulevikus sellistes programmides osalemiseks"
" Kasutatud materjalid on väga kasulikud. Hästi struktureeritud ja kestus oli peaaegu piisav"
" Programm täitis minu vajadused ja on kasulik kõigile, eriti sel COVID-19 perioodil"
" Kasutajasõbralik platvorm ning huvitavad materjalid ja teave"