Ewaluacja rezultatów

Evaluation

 

Dzięki wykorzystaniu Podręcznika dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, powstały kurs dostępny w językach partnerów projektu został przetestowany we wszystkich krajach partnerskich. Rezultaty projektu zostały ocenione przez nauczycieli, trenerów i uczniów VET.

Eksperci przekazali pozytywną informację zwrotną, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę wykorzystania opracowanego szkolenia w przyszłości.

Poniżej przedstawiono wybrane komentarze zebrane podczas ewaluacji kursu:
"Bardzo szczegółowy program. Stanowi kompendium wiedzy i motywuje do udziału w podobnych programach w przyszłości"
"Materiały mogą być bardzo przydatne. Kurs jest uporządkowany, a czas trwania - wystarczający"
"Program spełnił moje oczekiwania. Jest cennym źródłem wiadomości dla wszystkich nauczycieli, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa"
"Łatwa w obsłudze platforma oraz interesujące materiały i informacje"