Διαδικτυακή συνάντησης γνωριμίας των εταίρων του έργου

Διαδικτυακή συνάντησης γνωριμίας των εταίρων του έργου

Στις 12 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της κοινοπραξίας, η οποία είχε ως στόχο την ουσιαστικότερη γνωριμία των εταίρων του έργου.
Η εν λόγω συνάντηση, αποφασίστηκε όπως οργανωθεί ένεκα της παρούσας κατάστασης και των διαφόρων περιορισμών που επιβάλλονται για την αναχαίτιση της πανδημίας του covid-19 που δεν επιτρέπουν τις κατ΄ιδίαν συναντήσεις, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αρχική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω email.
Έτσι, η ομάδα του έργου άρπαξε μια πρώτη ευκαιρία μέσω της διαδικτυακής συνάντησης, για να παρουσιάσει ο ένας τον άλλον, καθώς και να συζητηθούν διάφορες εργασίες, προθεσμίες αλλά και η συναποφάσιση της εναρκτήριας συνεδρίας του έργου.