Το πλαίσιο vWBL

vWBL framework
Με βάση τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία, το πλαίσιο vWBL δημιουργήθηκε για να καθορίσει τη μεθοδολογία του έργου.

Ο σχεδιασμός του vWBL Εκπαιδευτικού Υλικού για ΕΕΚ

Course design
Ο οδηγός του vWBL είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει υποστήριξη στην βελτίωση, εξέλιξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΕΕΚ σχετικά με την εικονική της χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία και παράγοντες που επιτρέπουν το vWBL πλαίσιο.

vWBL Νέα

  • Ο οδηγός του vWBL είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει υποστήριξη στην βελτίωση, εξέλιξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΕΕΚ σχετικά με την εικονική της χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία και παράγοντες που επιτρέπουν το vWBL πλαίσιο.
  • Με βάση τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία, το πλαίσιο vWBL δημιουργήθηκε για να καθορίσει τη μεθοδολογία του έργου.
  • Από τον Μάρτιο του 2020, η κοινοπραξία αξιοποίησε το διαδίκτυο και συνεδρίαζε τακτικά, κι έτσι το έργο συνέχισε τη πορεία του.
  • Ο Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της ΕΕΚ που αφορά την εικονική WBL παρουσιάζει δηλώσεις, πρότυπα και συστάσεις προς τον εικονικό κόσμο του WBL, με βάση τη διαβούλευση έμπειρων επαγγελματιών της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου, που είναι οι παρακάτω: Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία, κι αποτελεί την έρευνα/διαβούλευση η οποία διεξήχθη κατά την έναρξη του έργου. Ο οδηγός vWBL διατίθεται στην αγγλική, πορτογαλική, εσθονική, ιταλική, ελληνική, βουλγάρικη και πολωνική γλώσσα.
  • Το έργο vWBL σχεδίασε τη στρατηγική επωνυμίας του, της οποίας αυτός ο ιστότοπος είναι βασικός προωθητής.
  • Στις 12 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση για την γνωριμία των εταίρων του έργου.
  • Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14.01.2021.

Η επωνυμία του vWBL

Το λογότυπο σχεδιάστηκε σαν να ήταν ένα πολύτιμο αλλά και ιδιαίτερο αντικείμενο, στο οποίο το ένα μικρότερο στοιχείο του ακρωνυμίου του έργου, θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα μέσα στο μεγαλύτερο στοιχείο του λογοτύπου.
Έτσι, το μικρότερο στοιχείο "v" αντιπροσωπεύει την λέξη virtual, ενώ το στοιχείο "WBL" σημαίνει και συμβολίζει το πιο περίπλοκο και περιεκτικό πλαίσιο του ακρωνυμίου, δηλαδή το Work-Based Learning.
Οπτική ταυτότητα vWBL
Διαθέσιμες μορφές του λογότυπου vWBL

Use our logo

Ο οδηγός VET Εκπαιδευτές στην εικονική WBL

vWBL Guide
Ο
Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της ΕΕΚ που αφορά την εικονική WBL παρουσιάζει δηλώσεις, πρότυπα και συστάσεις προς τον εικονικό κόσμο του WBL, με βάση τη διαβούλευση έμπειρων επαγγελματιών της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου, που είναι οι παρακάτω: Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία, κι αποτελεί την έρευνα/διαβούλευση η οποία διεξήχθη κατά την έναρξη του έργου.
Ο οδηγός vWBL διατίθεται  στην αγγλική, πορτογαλική, εσθονική, ιταλική, ελληνική, βουλγάρικη και πολωνική γλώσσα.