Πρωτοβουλίες προώθησης

vWBL promotion

Το vWBL έχει διαδοθεί ευρέως μέσω διαφορετικών καναλιών και μέσων.

Τα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ειδικούς σε όλες τις χώρες του έργου, επιτυγχάνοντας πλήρως ένα συνολικό κοινό 11.000 ατόμων που απέκτησε το έργο κατά τη περίοδο υλοποίησης τους.