Τέταρτη συνάντηση Έργου από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II, Νάπολη (Ιταλία), 16-17/02/2022

All participants to the project meeting

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II, διοργάνωσε την τέταρτη συνάντηση έργου στη Νάπολη (Ιταλία) από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου, με τη μικτή συμμετοχή όλων των εταίρων.

Αν και σχεδιάστηκε η συνάντηση να γίνει διά ζώσης, οι περιορισμοί της πανδημίας σε ορισμένες από τις χώρες του Έργου, δεν επέτρεψαν σε όλους τους εταίρους να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως.
Ωστόσο, η μικτή μεθοδολογία εφαρμόστηκε με επιτυχία για να επιτρέψει τη συζήτηση και την παρακολούθηση της τόσο μεταξύ των εταίρων που συμμετείχαν αυτοπροσώπως όσο και εκείνων που συνδέθηκαν στο διαδίκτυο.