Инициативи за насърчаване

vWBL promotion

vWBL е широко разпространен чрез различни канали и медии.

Използвани са традиционни и дигитални медии за въздействие върху заинтересованите страни и специалисти във всички държави по проекта, като е постигната обща аудитория от 11.000 души, достигнати от проекта по време на периода на неговото изпълнение.