Оценка на резултатите

Evaluation

 

Може да се отбележи, че изпълнението на програмата беше изключително успешно. С Ръководството на vWBL за учители в ПОО, създаденият многоезичен онлайн курс на vWBL беше пилотиран във всички държави по проекта Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проекта са оценени от учители и експерти в ПОО, както и от ученици от ПОО.

Анкетираните предоставиха много положителна обратна връзка, особено относно бъдещото използване на предложеното обучение.

Някои от получените коментари са:
„Много подробната програма предлага достатъчно знания и мотивация за участие в подобни програми в бъдеще “
„Използваните материали са много полезни. Добре структуриран и продължителността беше достатъчна “
„Програмата изпълни нуждите ми и е от полза за всеки, особено през този период на COVID-19“
„Удобна за потребителя платформа и интересни материали и информация “