Пилотиране на продуктите vWBL

vWBL piloting

 

Проектът vWBL успешно проведе пилотно обучение за учители и обучители в ПОО в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша.

Проектът даде възможност за предоставяне на обучение на приблизително 150 учители/обучители и ученици в ПОО.