Εκδήλωση «Στρατηγικές προοπτικής για την εικονική μάθηση με βάση την εργασία»

Department of Political Science of UNINA, venue of the event

Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής εκπαίδευσης «Στρατηγικές προοπτικής για την εικονική μάθηση με βάση την εργασία»» πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας, την περίοδο 3-6/05/2022.

Η εκδήλωση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II, με τη συμμετοχή προσωπικού από τους άλλους εταίρους του έργου από την Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία.
Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν συνεισφορές από ειδικούς και ερευνητές: από την Ιταλία, Dario Russo, Carmen Ferrara, Elena Lopresti, Maria Nicola Buonocore, Gaia Fristachi; και από την Τουρκία ο Beytullah Ceylan.
Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν ιδέες σχετικά με τις πτυχές του Έργου, συγκεκριμένα και για τον τρόπο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας της συνεχιζόμενης πιλοτικής εφαρμογής του μαθήματος vWBL για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ.