Czwarte spotkanie partnerów projektu na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II w dniach 16-17 lutego 2022

All participants to the project meeting

Partnerzy z Uniwersytetu zorganizowali czwarte spotkanie w Neapolu (Włochy) w Departamencie Politologii. Spotkanie odbyło się w formie blended.

Początkowo wszyscy partnerzy mieli spotkać się osobiście, jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią niektórzy partnerzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu twarzą w twarz.
Mimo tego forma spotkania typu "blended" okazała się skuteczna, aby poruszyć bieżące tematy i monitorować pracę zarówno tych uczestników, którzy brali udział w spotkaniu osobiście jak i tych, którzy połączyli się online.