Pilotaż kursu

Piloting

 

Bazując na Przewodniku dla nauczycieli po zdalnym nauczaniu w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, pilotaż kursu online odbędzie się w Portugalii, Estonii, we Włoszech, Bułgarii, na Cyprze i w Polsce

Celem jest przeszkolenie trenerów, aby byli świadomi potencjału zdalnego nauczania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, zachęcenie ich do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji w celu przygotowania ich do nauki zdalnej w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Pilotaż będzie oparty na instrukcjach zawartych w Przewodniku, które zostaną zastosowane w praktyce, oraz na wykorzystaniu platformy stworzonej na potrzeby szkolenia.

Zespół vWBL zorganizuje grupy dyskusyjne i wykorzysta Przewodnik i kurs w pilotażu w każdym kraju partnerskim, testując grupy 15 nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego i 15 uczniów z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski - łącznie 90 nauczycieli i 90 uczniów.