Екипът по проект vWBL проведе периодични онлайн срещи

During a meeting

Въпреки пандемията, която бе обявена през месец  март 2020 г., партньорите се срещаха онлайн, с цел изпълнение на дейностите по проекта.
Първата среща, предварително планирана в   Неапол, Италия, се проведе онлайн, както и втората международна среща , която бе предвидено да бъде организирана в Естония.
Осъществихме две срещи за мониторинг,  с цел да проследим напредъка по проекта и изпълнението на  сроковете за отделните дейности .