Η κοινοπραξία του έργου είχε τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

During a meeting

Παρά την πανδημία που βιώνουμε από τον Μάρτιο του 2020, η κοινοπραξία αξιοποίησε το διαδίκτυο και συνεδρίαζε τακτικά, κι έτσι το έργο συνέχισε τη πορεία του. Η εναρκτήρια διά ζώσης συνάντηση, αρχικά ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Νάπολη της Ιταλίας, αντ' αυτού πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο, όπως και η δεύτερη διεθνική συνάντηση του έργου, η οποία αναμενόταν να οργανωθεί στην Εσθονία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, δύο επιπλέον συναντήσεις με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, και την εκπλήρωση των στόχων του.