Εκμάθηση

Τα εξιδεικευμένα αποτελέσματα του vWBL έργου, ο οδηγός για VET εκπαιδευτικούς στο Virtual WBL (Guide for VET teachers to virtual WBL) και ο εικονικός WBL οδηγός πλοήγησης (Virtual WBL pilots) , έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την ΕΕΚ ως εξής:

(1) Μεθοδολογίες ευαισθητοποίησης σχετικά με την εικονική μάθηση βάσει εργασίας.

(2) Καινοτόμες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον μαθητή/εκπαιδευόμενο. Στόχος αποτελεί η βέλτιστη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή μάθηση και διδασκαλία του virtual work based learning .

(3) Προώθηση της πρόσβασης (από και προς) των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER: Open Educational Resources) προκειμένου οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές στους τομείς ΕΕΚ, να αναλάβουν την προτεινόμενη κατάρτιση για την εικονική εκμάθηση με βάση την εργασία.