Το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου vWBL

Newsletter 4

 

Θεματικές τεύχους:

  • ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  • ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VWBL
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ VWBL ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΕΚ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ