Η επωνυμία vWBL

Οπτική ταυτότητα vWBL

Το έργο vWBL σχεδίασε τη στρατηγική επωνυμίας του, και της οποίας αυτός ο ιστότοπος αποτελεί βασικό κανάλι επικοινωνίας και διασποράς πληροφοριών, σε συνδυασμό με το λογότυπο και την οπτική του ταυτότητα.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε σαν να ήταν ένα πολύτιμο αλλά και ιδιαίτερο αντικείμενο, στο οποίο το ένα μικρότερο στοιχείο του ακρωνυμίου του έργου, θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα μέσα στο μεγαλύτερο στοιχείο. Έτσι, το μικρότερο στοιχείο "v" αντιπροσωπεύει την λέξη virtual, ενώ το στοιχείο " WBL " σημαίνει και συμβολίζει το πιο περίπλοκο και περιεκτικό πλαίσιο του ακρωνυμίου, δηλαδή το Work-Based Learning.

Τα διάφορα κενά στο λογότυπο έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια και αυστηρότητα, δίνοντας ένα ξεχωριστό σχήμα στη σειρά παρουσίασης των στοιχείων, που είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της δημιουργίας του λογοτύπου.

Δραστηριότητες που απαιτούν χειροκίνητες δεξιότητες καθώς και γνώση τεχνικών, τεχνολογιών και υλικών, είναι δεξιότητες που μαθαίνονται παραδοσιακά μέσω της μελέτης σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις, και το έργο σκοπεύει να επιτύχει μέσω της εικονικής προσομοίωσης μιας εμπειρίας που βασίζεται και στην πρακτική πτυχή των διαφόρων θεμάτων. Το λογότυπο vWBL έχει ως στόχο να επικαλεστεί την ειδική ανάγκη ακρίβειας και δεξιοτήτων των ειδικών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και στην εμπειρία της ψηφιακής μάθησης, ώστε η διαδικτυακή εκπαίδευση να είναι εξίσου αποτελεσματική με την επιτόπια.

Οπτική ταυτότητα vWBL

Διαθέσιμες μορφές λογότυπου