Branding vWBL

Tożsamość wizualna vWBL

W ramach projektu vWBL opracowana została strategia brandingowa, bazująca na stronie internetowej i identyfikacji wizualnej (logo, motyw graficzny).

Logo zostało opracowane na wzór precyzyjnego oraz złożonego artefaktu, wewnątrz którego mniejszy element musi być dobrze dopasowany do większego.
Mały element jest reprezentowany przez małą literę „v”, a element „WBL” odnosi się do bardziej złożonego i wszechstronnego znaczenia artefaktów.
Przestrzenie pomiędzy elementami są dokładnie wymierzone oraz nadają porządek niezbędny do tworzenia skomplikowanych artefaktów.
Umiejętności manualne, a także znajomość technik, technologii i materiałów to umiejętności tradycyjnie zdobywane poprzez naukę w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi. Celem projektu jest rozwijanie takich umiejętności poprzez wirtualną symulację praktycznych doświadczeń szkoleniowych.

Logo vWBL ma na celu wywołanie potrzeby dążenia do eksperckiej precyzji i zdobywania umiejętności, które są niezbędne również w przypadku nauki cyfrowej, aby była ona tak samo skuteczna jak nauka w formie stacjonarnej.

Tożsamość wizualna vWBL

Dostępne formaty logo