vWBL брандиране

vWBL визуална идентичност

Проектът vWBL разработи своя стратегия за брандиране, която се разпространява основно от този уебсайт и която е базиран на създаване на лого и визуална идентичност на проекта.

Логото е замислено като прецизен и сложен артефакт, в който малък обект трябва перфектно да се побере в друг.
Малкият обект е представен от елемента на дизайна "v", докато елементът "WBL" представлява по-сложния и всеобхватен контекст на артефактите.
Пространствата са прецизни и строги, придават форма на реда, който е необходим за постигане на резултата от създаването на сложни артефакти.
Дейностите, изискващи ръчни умения, както и познания за техники, технологии и материали, са умения, традиционно усвоени чрез изучаване в комбинация с практически упражнения и които проектът възнамерява да постигне чрез виртуална симулация на практически опит.

Логото на vWBL има за цел да изобрази специфичната нужда от експертна прецизност в натрупването на практически умения посредством дигиталното обучение, за да може онлайн обучението да бъде толкова ефективно, колкото и присъственото обучение.

vWBL визуална идентичност

Налични формати на логото