Avaandmed vWBL-ist

vWBL Open Data

 

Projekti lõpus teeb vWBL-i projektimeeskond avalike andmetena kättesaadavaks 2021. aastal läbi viidud uuringute tulemused ja kogutud parimad praktikad.

Samal eesmärgil jagatakse avalikult ka kogutud parimaid praktikaid. Need tulemused on kättesaadavad avaandmetena, mida teadusringkonnad ja sidusrühmad saaksid vabalt kasutada.

Vastanute õpetamis- ja koolituskogemus kutsehariduses ja -koolituses: Kui kaua sa oled õpetanud/koolitanud kutsehariduses ja -koolituses?
Distantsõppe kogemus projekti partnerriikides: Kui pikaajaline kogemus teil kaugõppes ja õpetamises on?
Digiõppes kasutatud õppemeetodid: Milliseid järgmistest õppemeetoditest sa igapäevases töös kasutad?
Õpetajate teadmised ja oskused digitaalsetes tehnoloogiates:  Palun hinda oma teadmisi ja oskusi järgmistes tehnoloogiates ja vahendites
Õpetajate enesehinnang oma võimetele: Palun hinda järgmisi seisukohta enda kui õpetaja/koolitaja kohta
Praktilise õppe planeerimine pandeemia ajal: Kuidas sa plaanisid õpetamist pandeemiaaegses praktilises õppes?
Hindamine pandeemia ajal: Mõeldes hindamisele pandeemiaaegses tööpõhises õppes
Tagasiside õppijatelt: Tagasiside õppijatelt pandeemiaaegses tööpõhises õppes
Erisused õppijatele: Erisused õppijatele pandeemiaaegses tööpõhises õppes
Veebipõhises õppes peamised kasutatud vahendid: Veebipõhises õpetamises/koolitamises kasutasin peamiselt
Suurimad raskused veebipõhises õppes: Arvestades sinu kogemust, mis on sinu arvates kõige keerulisem distantsilt õpetamisel või koolitamisel?
Raskused õppijate tähelepanuga riikide kaupa: Õppijate tähelepanu ja osalus
Praktiline veebipõhine õpe: Arvestades oma varasemaid kogemusi tööpõhises õppes, kuidas sa need veebis üle kandsid?
Simulatsioonivahendite kasutamine õpetajate poolt veebipõhises õppes:  Kas sa kasutasid keerulisemaid digitaalseid simulatsioonivahendeid reaalsete olukordade simuleerimiseks koolitusel/õppimisel?
Õpetajad, kes on huvitatud simulatsioonivahendite kasutamisest: Kas oleksid huvitatud digitaalsete simulatsioonivahendite kasutamisest õppetöös?
Info virtuaalse tööpõhise õppe korralduse kohta: Mul oli täielik teave, kuidas virtuaalne tööpõhine õpe on korraldatud meie organisatsioonis
Õpetajate iseseisvus otsustamisel: Ma suutsin ise otsustada, kuidas oma õppetunde läbi viia
Info abivõimaluse kohta: Ma teadsin, et saan abi, kui vaja
Õpetajate vaheline koostöö pandeemia ajal:  Arutasin õppeprotsessiga seotud tegevusi ja ülesandeid vähemalt kord nädalas teiste õpetajatega
Koostöövormid, mida kasutati pandeemia ajal: Pandeemia aja rakendasime järgmisi koostöövorme
Probleemide lahendamine pandeemia ajal:  Kõik tekkinud probleemid lahenesid kiiresti
Tagasiside kogumine ja kasutamine: Tagasiside kogutud...
Õpetajate koostöö võrdlus: Võrreldes eelneva perioodiga, õpetajate koostöö pandeemia ajal
Õpilaste osalus virtuaalses tööpõhises õppes: Kuidas hindad õppijate osalemist õppetöös distantsõppe perioodil?
Õpilaste õpitulemuste hindamine: Kuidas hindad õppijate õpitulemusi/ õpiväljundite saavutamist distantsõppe perioodil
Muudatused õpetaja töös: Palun hinda, mil määral distantsõppe perioodil sinu töö muutus
Õpetajate hinnang virtuaalsele tööpõhisele õppele: Kuidas ise hindad oma kavandatud online tööpõhist õpet?
Virtuaalse tööpõhise õppe efektiivsus võrreldes pandeemiaeelse ajaga: Võrreldes enne pandeemiat toimunud traditsioonilise tööpõhise õppega, hinda palun pandeemiaaegse distantsõppe efektiivsust tööpõhises õppes
Aspektid virtuaalses tööpõhises õppes, mis tuleb alati üle kanda: Mis on sinu arvates kõige olulisem aspekt virtuaalses tööpõhises õppes, mis alati peaks olema?