Онлайн среща за "разчупване на леда" между партньорите по проекта

Онлайн среща за "разчупване на леда" между партньорите по проекта

На 12 ноември 2020 г. се проведе предварителна онлайн среща на партньорите по проекта. След първоначалната емайл комуникация, екипът на проекта получи възможност за запознанство помежду си, както и възможност за обобщаване на задачите, сроковете и съвместното вземане на решение за определяна датата на първата международна онлайн среща на партньорите.