Spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) partnerów projektu

Spotkanie zapoznawcze online partnerów projektu

Spotkanie zapoznawcze partnerów projektu odbyło się online 12 listopada 2020 r. Była to pierwsza okazja dla partnerów projektu do poznania innych członków zespołu i przedstawienia swoich organizacji, a także do omówienia zadań, terminów ich wykonania oraz uzgodnienia daty spotkania inauguracyjnego.