Kurs "Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym"

The course Virtual WBL for VET teachers

 

Kurs "Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu zawodowy" jest dostępny za darmo po angielsku, portugalsku, estońsku, włosku, bułgarsku, grecku i polsku.

Kurs powstał na podstawie wyników konsultacji nauczycieli i ekspertów kształcenia i szkolenia zawodowego z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski. Dzięki konsultacjom powstała również struktura vWBL i zdefiniowano metodologię projektu (zobacz Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym nauczaniu w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego).

Kurs jest dostępny na telefonach komórkowych, tabletach, laptopach i komputerach. Można go wykorzystać jako formę samokształcenia. Kurs nie ma ograniczeń czasowych.

Aby uzyskać dostęp do kursu, należy zarejestrować się na bezpłatnej platformie edukacyjnej vWBL.