O projekcie

Nagła zmiana, która pojawiła się w edukacji w całej Europie w wyniku pandemii, wpłynęła na przyśpieszenie wdrażania rozwiązań opartych na technologiach, udostępnianych w formie otwartych zasobów edukacyjnych lub na podstawie licencji edukacyjnych o stosunkowo niskich kosztach. Jednak ta dostępność rozwiązań i pozytywne skutki nie obejmują natychmiastowego dostępu użytkowników do szerokopasmowego połączenia internetowego na całym świecie. W związku z tym nastąpił podział cyfrowy w krajach uczestniczących w projekcie - niektórzy uczniowie nie mają możliwości lub mają utrudnione uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie.

vWBL ma na celu wyrównanie szans za pomocą kompleksowego i innowacyjnego szkolenia dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie zdalnego nauczania (zdalne nauczanie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w środowisku pracy (vWBL)).

Niniejszy projekt zapewnia szkolenie dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wirtualnego Uczenia się w miejscu pracy, zwłaszcza w kwestii kompetencji nauczycieli oraz świadomości co do efektywności zdalnego nauczania, a także w zakresie opracowywania tworzenia własnych symulacji na potrzeby uczenia się w miejscu pracy (WBL). Ponadto szkolenie oferowane w ramach projektu zwraca szczególną uwagę nauczycieli na podział cyfrowy - obejmuje wsparcie w zakresie zapewnienia zdalnego uczenia się również dla uczniów, którzy doświadczają problemy w związku z niestabilnym połączeniem internetowym lub brakiem odpowiedniego sprzętu.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia procesu włączenia oraz zmniejszenia ryzyka, że pewni uczniowie zostaną pokrzywdzeni poprzez zaistniałą sytuację lub całkowicie wyłączeni z możliwości nauki.