Dane z ankiety vWBL

vWBL Open Data

 

Pod koniec realizacji projektu zespół vWBL udostępnia dane z ankiety przeprowadzonej w 2021 roku wśród ekspertów, nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Dobre praktyk z krajów partnerskich są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Rezultaty projektu są dostępne za darmo i mogą być wykorzystywane przez grupę docelową.

Staż pracy ankietowanych w kształceniu i szkoleniu zawodowym: Jak długo pracujesz jako nauczyciel kształcenia i szkolenia zawodowego?
Doświadczenie ankietowanych w zdalnym nauczaniu w krajach partnerskich: Jak długo uczysz/szkolisz się na odległość w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego?
Metody pracy w nauczaniu zdalnym: Które z wymienionych metod nauczania stosujesz na swoich lekcjach?
Wiedza i umiejętności nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych: Oceń swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niżej wymienionych technologii i narzędzi
Samoocena nauczycieli dotycząca umiejętności pedagogicznych: Jak oceniasz samego/ samą siebie jako nauczyciela w odniesieniu do poniższych stwierdzeń
Planowanie WBL podczas pandemii: W jaki sposób planujesz nauczanie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego podczas pandemii?
Sposoby oceniania podczas pandemii: Przypomnij sobie metody oceniania uczniów klas zawodowych podczas pandemii
Informacje zwrotne od uczniów:  Informacje zwrotne od uczniów klas zawodowych podczas pandemii
Wariacje dla studentów: Urozmaicenia wprowadzane dla uczniów klas zawodowych podczas pandemii
Narzędzia wykorzystywane w zdalnym nauczaniu: Podczas zdalnego nauczania / szkolenia najczęściej korzystam z
Największe trudności podczas zdalnego nauczania: Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, jakie są według Ciebie największe trudności napotykane podczas zdalnego nauczania / szkolenia?
Trudności z zaangażowaniem uczniów: Zaangażowanie oraz skupienie uczniów
Praktyczna nauka online: W jaki sposób realizujesz zadania praktyczne w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w środowisku online?
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do symulacji rzeczywistych doświadczeń w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego: Czy korzystasz z zaawansowanych narzędzi cyfrowych do symulacji rzeczywistych doświadczeń w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego?
Chęć korzystania z narzędzi cyfrowych do symulacji: Czy chciałbyś/chciałabyś poznać cyfrowe narzędzia do przeprowadzenia symulacji rzeczywistych doświadczeń?
Informacje na temat organizacji zdalnego nauczania w szkole: Otrzymuję wszystkie informacje na temat organizacji kształcenia I szkolenia zawodowego w naszej organizacji
Niezależność nauczycieli w podejmowaniu decyzji: Mam możliwość organizacji zajęć zdalnych według własnego uznania
Informacje na temat wsparcia: Wiem, że w razie potrzeby mogę uzyskać pomoc
Współpraca między nauczycielami podczas pandemii: Co najmniej raz w tygodniu omawiam z innymi nauczycielami zadania związane z procesem uczenia się
Formy współpracy podczas pandemii: Dostałem/dostałam pełne informacje na temat organizacji zajęć zdalnych w mojej placówce
Rozwiązywanie problemów podczas pandemii: Wszelkie pojawiające się problemy są szybko rozwiązywane
Zbieranie i wykorzystywanie informacji zwrotnej: Informacje zwrotne...
Porównanie współpracy nauczycieli: Poziom współpracy nauczycieli w okresie pandemii, w porównaniu z okresem przed pandemią
Aktywność uczniów podczas zajęć online: Jak oceniasz aktywność uczniów podczas zajęć online prowadzonych przez Ciebie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego?
Ewaluacja efektów kształcenia uczniów: Moja ocena rezultatów / efektów kształcenia uczniów podczas zdalnego nauczania
Zmiany w nakładzie pracy nauczycieli: Zakres, w jakim zmieniła się Twoja praca podczas nauczania zdalnego
Samoocena nauczycieli dotycząca zdalnego nauczania: Jak oceniasz swoje działania w ramach nauczania zdalnego w kształceniu i szkoleniu zawodowym?
Skuteczność zdalnego nauczania w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym: Oceń skuteczność zdalnego nauczania w czasie pandemii w porównaniu z tradycyjnym metodami nauczania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego przed pandemią
Najważniejsze kwestie w zdalnym nauczaniu: Jak myślisz, co jest najważniejsze podczas zdalnego nauczania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego?