Рамка на проект vWBL

The vWBL Framework

В началото на дейностите по проект vWBL, екипът кипът по проекта  проведе разширено проучване между учители,  обучители и експерти в  ПОО, с цел идентифициране на новите нужди и проблемите пред ПОО и обучението онлайн в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проучването предоставиха информация и дадоха насока за определяне на  следните ключови компоненти и фактори:                                    

Ключови компоненти

  • Преподаване и обучение
  • Съдържание и ресурси
  • Оценяване
  • Професионално разжитие на учителите
  • Оборудване и  свързаност

 

Фактори

  • ПОЛИТИКА- пепоръки на ЕК в сферата на ПОО и национални политики
  • УПРАВЛЕНИ
  • ЪТРУДНИЧЕСТВО / ПАРТНЬОРСТВО - сътрутничество и взаимодействие между ментори, учители и ученици