vWBL raamistik

The vWBL Framework

vWBL-i meeskond viis tegevuse alguses läbi laiendatud uuringu, et selgitada uued vajadused ja väljakutsed digitaalses kutseõppes ja -koolituses, kaasates kutseõpetajaid ja eksperte Portugalis, Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel ja Poolas.

Selle uuringu tulemused andsid tugeva panuse vWBL raamistiku loomisse, milles käsitletakse järgmisi põhikomponente ja soodustavaid tegureid:


Põhikomponendid

  • Õpetamine ja õppimine
  • Sisu ja ressursid
  • Hindamine
  • Õpetajate professionaalne areng
  • Seadmed ja ühendused

 

Soodustavad tegurid

  • POLIITIKA – Euroopa Komisjoni soovitused liikmesriikide kutseharidusele ja -koolitusele
  • JUHTIMINE – Kutsehariduse ja -koolituse asjakohane juhtimine  süsteemi ja kooli tasandil
  • KOOSTÖÖ/ PARTNERLUS – mentorite, õpetajate ja õpilaste koostöö