Struktura vWBL

The vWBL Framework

Zespół vWBL przeprowadził na początku swoich działań obszerną ankietę w celu określenia nowych potrzeb i problemów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET, ang. Vocational and Educational Training) w formie zdalnej, w której udział wzięli nauczyciele i eksperci z Portugalii, Estonii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Polski. Wyniki ankiety dostarczyły nam wielu informacji, dzięki którym udało się stworzyć Strukturę vWBL, uwzględniającą Główne elementy oraz Czynniki wspomagające
 
 Główne elementy

  • Nauczanie i uczenie się
  • Treść nauczania i źródła
  • Ocena
  • Rozwój zawodowy nauczycieli
  • Sprzęt i łącze internetowe

 

 
 Czynniki wspomagające

  • POLITYKA - rekomendacje Komisji Europejskiej w kwestii kształcenia i szkolenia zawodowego oraz polityki krajowej
  • ZARZĄDZANIE - odpowiednie zarządzenie systemem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji na poziomie szkół
  • WSPÓŁPRACA / PARTNERSTWO - współpraca mentorów, nauczycieli, uczniów