vWBL курс за преподаватели

Course design

Курсът vWBL е предназначен да осигури подкрепа за повишаване на уменията на преподавателите в ПОО относно използването на виртуално обучение н работното място, включително всички компоненти на платформата на проекта. (vWBL):

 • Използване на съществуващите цифрови умения за придобиване на компетенции за нови възможности в обучението
 • Сътрудничество на учителите при подготовката на учебни задачи
 • Сътрудничество на учителите при оценяване
 • Използване на цифрови възможности за бърза обратна връзка от учащите
 • Използване на онлайн информация, форуми и социални медии за сътрудничество на учителите
 • Подобряване на уменията на съществуващите учители за управление и производство на цифрови медии
 • Подобряване на дигиталните умения чрез обучение, сътрудничество и партньорско обучение
 • Цели и планове на учебните дейности по време на  дистанционното обучение, които са ясни и проследими за учащите
 • Оценяване в подкрепа на обучаемите с индивидуално обучение
 • Учители с  отлични компетенции по дистанционно обучение, като  стимул за професионално усъвършенстване за други учители 
 • Разнообразие в учебните програми и методите на  оценяване
 • Цифрови решения, използвани за индивидуални консултации