Projekt kursu vWBL dla kształcenia i szkolenia zawodowego

Course design

Kurs vWBL został zaprojektowany, by wspierać nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w podnoszeniu umiejętności w realizacji procesu uczenia się w miejscu pracy, w tym głównych elementów i czynników wspomagających strukturę vWBL, takich jak:

 •  Zastosowanie umiejętności cyfrowych w realizacji nowych form nauczania w kształceniu zawodowym
 •  Współpraca nauczycieli w przygotowywaniu zadań edukacyjnych
 •  Współpraca nauczycieli przy ocenianiu
 •  Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu otrzymywania krótkich informacji zwrotnych od uczniów
 •  Współpraca nauczycieli online, przez fora internetowe i media społecznościowe
 •  Podnoszenie umiejętności cyfrowych nauczycieli w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi
 •  Rozwój umiejętności cyfrowych poprzez szkolenie, współpracę i uczenie się od siebie nawzajem
 •  Tworzenie i planowanie zadań dydaktycznych w nauczaniu zdalnym zrozumiałych dla uczniów 
 •  Stosowanie oceniania kształtującego jako formy wsparcia uczniów w spersonalizowanym nauczaniu
 •  Propagowanie przez nauczycieli posiadających wysokie umiejętności cyfrowe rozwój tych umiejętności u innych nauczycieli / współpracowników
 •  Stosowanie różnych form zadań edukacyjnych i oceniania
 •  Stosowanie rozwiązań cyfrowych przy konsultacjach indywidualnych